سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 01 اسفند 1395

تغییر زمان برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی

دکتر محمود عباسی دبیراین همایش گفت :  همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی که قرار بود در تاریخ 4و 5 اسفند ماه سالجاری برگزار شود با تصمیم شورای سیاستگذاری این همایش  لغو گردیده و در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد : محل برگزاری و تاریخ دقیق این همایش متعاقبا اعلام خواهد شد.

روتیتر