سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 01 آذر 1396

استقبال پزشکان از عدم تغییر کتاب تعرفه‌ها


✅به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی محمد رضا ظفرقندی  در حاشیه کنگره بین المللی راینولوژی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که ما امروز در سازمان نظام پزشکی با آن مواجه هستیم، ورود افراد غیرمتخصص در هر حوزه‌ای به جامعه پزشکی است.

✅متاسفانه با عناوین غلط که بعضا یک نماهایی از نماهای مذهبی هم به آن داده می‌شود، دخالت‌های غیرمجاز در حوزه پزشکی انجام می‌شود و درمان بیمار را به تاخیر می‌اندازند و این بحث کلی است.

وی خاطرنشان کرد : تعرفه های خدمات پزشکی موضوع مهمی بوده که سازمان نظام پزشکی یک استراتژی تعریف کرده است و مورد استقبال تمام گروهها قرار گرفته و بر اساس آن قرار است کتاب ارزش های نسبی دست نخورده و بدون تغییر باقی بماند و مورد اجرای وزارت بهداشت ، وزارت تعاون و شورای بیمه قرار گیرد.

روتیتر