سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 اردیبهشت 1398

اجرای نسخه الکترونیک و صرفه جویی 40 میلیاردی


به گزارش اداره کل روابط عمومی  در نشست خبری ریاست کل این سازمان با اصحاب رسانه دکتر محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص استفاده از نسخه الکترونیک در مراکز درمانی تامین اجتماعی گفت : عدم استفاده از دفترچه بیمه در مراکز درمانی باعث شد حدود 40 میلیارد تومان در هزینه‌ها ی مراکز درمانی تامین اجتماعی صرفه‌جویی شود.

وی افزود : ‌امروز در تهران، کرمان و مازندران نسخه الکترونیکی انجام می‌شود و در این خصوص از انحصار دوری کرده و فراخوان داده‌ایم و 18 شرکت حضور یافتند تا ما با هزینه کمتر این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: پیشبرد پرونده الکترونیک سلامت و ایجاد ساختار نسخه الکترونیک بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است که این موضوع شامل کارت الکترونیک هوشمند و ایجاد امضای الکترونیک است که خود به معنای هویت بخشیدن به ساختاری به نام پرونده الکترونیک می باشد. پرونده الکترونیک سلامت به این معنی است که سوابق هر بیمار به صورت سیستمیک مشخص باشد و نحوه ارجاع بیماران و هزینه‌های حوزه سلامت نیز سازمان‌دهی شود.

وی درخصوص مالیات جامعه پزشکی اظهار کرد: ‌بیش از 95 درصد مؤدیان مالیات پزشکی اظهار نامه داشتند و این سؤال مطرح است که چطور می‌شود کل مشاغل مالیاتی 4 هزار میلیارد تومان باشد و عنوان شود که پزشکان 6 هزار و 700 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌اند.

 

وی خاطرنشان کرد :‌در بخش خصوصی ما بیش از صد هزار شغل غیر از پزشکان ایجاد کرده‌ایم ضمن اینکه در سال 97 بالاترین حمایت را از مردم داشته‌ایم و یک درصد نیز تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرد.


 

روتیتر