سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 26 خرداد 1393

تشکیل شورای آموزشی سازمان نظام پزشکی

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دکتر زالی طي احكامي جداگانه آقايان دکتر اسماعیل ایدنی- دکتر انوش برزیگر- دکتر مصطفی مهرابی بهار - دکتر علی اصغر پیوندی - دکتر علي اسماعیلي ندیمی- دکتر سلیمان احمدی- دکتر شهرام یزدانی و دکتر مهدی شادنوش را به عنوان اعضای شورای آموزشی سازمان نظام پزشکی منصوب کرد.

 

در متن این احکام آمده است:

با عنایت به سوابق درخشان و مراتب دانش، تجربه و تعهد و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی سازمان به موجب این حکم به عنوان عضو شورای آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امید است در همراهی با سایر اعضای محترم شورا و معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان، ظرفیت عظیم آموزشی موجود در ساختار سازمان نظام پزشکی و جامعه فرهیخته پزشکی در کل کشور را شناسایی و فعال نمایید و با کمک به گسترش و توسعه فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی در میان آحاد جامعه پزشکی، در ارتقای سطح دانش پزشکی کشور که یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان می‌باشد، موفق و مؤید باشید.

روتیتر