سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 14 مرداد 1393

محل اسکان و برگزاری مجمع عمومی

 

آدرس: بزرگراه آزادگان- مسیر شمال به جنوب- احمد آباد مستوفی- بعد از میدان پارسا- انتهای خیابان انقلاب

خیابان شهید احسانی راد- مجتمع سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

 

نمایندگان سازمان مستقر در فرودگاه مهرآباد:

 

ترمینال 2: آقای هادی آذری               شماره: 09122949583

ترمینال 6: آقای مجید مروتی              شماره: 09127184559

 

مسؤول: آقای مقدم                         شماره: 09122257511

روتیتر