سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 خرداد 1395

اصلاحیه

با توجه به درج مصاحبه ای با عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ جناب آقای دکتر قیامت اشتباها عنوان ایشان رییس انجمن بیهوشی ذکر شده بود که بدینوسیله  از خوانندگان محترم عذرخواهی می گردد.ضمن برداشتن خبر از خروجی سایت به اطلاع می رساندایشان پیش از این رییس این انجمن بوده است.

روتیتر