سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 04 مرداد 1393

پیام تبریک دکتر رسول خضری به همکاران خدوم فیزیوتراپیست


2مرداد ماه روز ملی فیزیوتراپی را به همه همکاران خدوم این رشته تبریک می گوییم امیدواریم مثل همیشه در نظام ارائه خدمات بهداشتی بیش از پیش فعال و پر ثمر در خدمت رسانی به احاد جامعه بزرگ ایرانی موفق و منصور باشند.
 

دکتر رسول خضری عضو شورایعالی و نماینده مجلس شورای اسلامی

روتیتر