سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 10 اردیبهشت 1396

پزشک خانواده شهری در دستور کار چهل و پنجمین جلسه شورایعالی نظام پزشکی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در این جلسه دکتر آقازاده رییس مجمع عمومی سازمان ،  دکتر تدین نایب رییس مجمع عمومی سازمان و دکتر بهجو رییس انجمن پزشکان عمومی استان فارس ،به ترتیب گزارش هایی از وضعیت استقرار،آمارهای جمعیتی،شرح عملکرد پزشکان خانواده شهری،بسته های بهداشتی و نوع عملکرد پزشکان خانواده به آنها به تفکیک دو استان ارایه کردند.

بنابر این گزارش در این جلسه مشکلات کلان سر راه اجرای این طرح در سراسر کشور ،و نقایص موجود و موانع سر راه آن نیز به تفکیک دو استان تشریح شد. ریز مشکلات و چالش ها و نیز خواسته های عمده و اصلی پزشکان درگیر در طرح و دستیاران ایشان(همکاران ماما)نیز برشمرده شد.

گفتنی است :خواسته پزشكان خانواده هردواستان تلاش براي رفع نواقص وتعالي اين برنامه ارزنده وملي است ،بنحوي كه اعتراضات ومذاكرات نه تنهانشانه مخالفت بابرنامه نبوده بلكه بيانگراعتقادبه اين امرقانوني بعنوان نياز اساسي نظام سلامت كشورميباشد.

پس از مشروح مذاکرات شورایعالي سازمان مصوبات زیر را صادر نمود:

  • 1-در نامه سازمان به وزارت بهداشت و وزارت رفاه این مطلب بطور شفاف و روشن تصریح شود"پزشکان خانواده شهری و ماماهای همکار ایشان بخش مهمی از پزشکان عمومی شاغل در کشور و در حال حاضر پرچمدار پزشکی سلامت محور و ارایه خدمات اولیه سلامت هستند.تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی ایشان(همان سرانه!)باید در ابتدای هرسال همراه با سایر گروههای حرف پزشکی از سوی شورایعالی بیمه سلامت اعلام ودرپرداختهادرموعدمقررمتعهدشده،اعمال شود.

 

2-متدلوژی تعیین تعرفه ایشان نیز باید برمبنای بخش E&M کتاب تعرفه خدمات پزشکی(CPT) باشد که متاسفانه در سال ۹۵ نیز پرداختها به این همکاران برمبنای تعرفه ۹۴ صورت گرفته است بانگرش تبعيضي درسرانه پزشكان تك شيفت ودوشيفت ،عليرغم ارايه خدمات همپوشاني به بيماران شيفت مقابل ؛این امر غیر قانونی است که باید اصلاح شود.

3-مقرر شد ریاست محترم سازمان در اسرع وقت درخواست جلسه ای از کمیسیون بهداشت درمان مجلس نماید که در آن جلسه هیات رییسه کمیسیون بهداشت درمان مجلس،وزیر بهداشت درمان،معاون بهداشتی وزیر،وزیر رفاه،روسای بیمه سلامت و تامین اجتماعی،روسای دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و فارس،هیات رییسه مجمع عمومی و نمایندگان شورایعالی نظام پزشکی،دکتر نمکی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرکت داشته و در باره حل مشکلاتی که پزشکان خانواده دو استان جمع بندی خواهند کردو نیز نحوه اجرای قانون ششم توسعه و چگونگی فراگیر شدن طرح در سراسر کشور بحث و تصمیم گیری نمایند.

 

روتیتر