سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 اردیبهشت 1394

زالی: رتبه دوم آزمایشگاه ها از نظر میزان آسیب پذیری و خسران اقتصادی/ اداره اقتصادی آزمایشگاه با چهارچوب های اقتصادی غیرممکن است

به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی، دکتر علیرضا زالی که در مراسم روز آزمایشگاهیان سخن می گفت، با بیان اینکه باید قدرشناس این جامعه خدوم باشیم، اظهار داشت: امروز بدون عبور از دالان آزمایشگاه، رسیدن به تشخیص و طرح ریزی درمان و حتی اقدامات پیشگیری و مراقبت های مربوطه غیرممکن خواهد بود و سرنوشت محتوم درمان بدون توجه ویژه به کوریدورهای آزمایشگاهی میسر نیست.

وی با ابراز خرسندی از اینکه در حال حاضر جایگاه آزمایشگاه در کشور ما یک جایگاه استراتژیک در عرصه سلامت است، خاطرنشان کرد: نه تنها در این زمینه بلکه در بخش های مختلف درمانی چون پیشگیری و مراقبت های مختلف هم جایگاه آزمایشگاهیان بیش از گذشته فزونی یافته است.

زالی ادامه داد: متاسفانه این جامعه خدوم با مشکلات و مسائل مبتلابه بسیاری در سال های اخیر روبرو بوده است. امروز اداره اقتصادی آزمایشگاه با چهارچوب های اقتصادی و مولفه های حاکم بر جریان اقتصادی کشور غیرممکن است و بحران اقتصادی در اداره بسیاری از آزمایشگاه های کشور مستولی است.

وی با گلایه از اینکه در حال حاضر مجموعه آزمایشگاه های کشور صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند، ابراز داشت: درغیر این صورت اتفاقات اقتصادی که در سال های اخیر گریبان آزمایشگاه های کشور را فرا گرفته، سرنوشت تلخی را فراسوی همکاران گروه آزمایشگاهی کشور قرار داده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور ضمن اشاره به بررسی های انجام شده در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و خسارت های اقتصادی ناشی از آن در عرصه سلامت که آزمایشگاه ها را در رتبه دوم این رنک قرا می دهد، افزود: با بررسی مولفه های اقتصادی در هدفمند کردن یارانه ها و آثار آن  در موسسات پزشکی حوزه سلامت، آزمایشگاه رتبه دوم را از نظر میزان آسیب پذیری و خسران اقتصادی داشته است.

وی اضافه کرد: مجموعه هزینه های مترتبه در آزمایشگاه های کشور که بخش عمده آن تامین دستمزد نیروی انسانی شاغل را تشکیل می دهند، با چالش های بسیار زیادی روبرو است. آزمایشگاه در آغاز هر سال، با تغییرات حقوق و دستمزد مواجه می شود و از آن جایی که خدمات آزمایشگاه تحت هیچ شرایطی تعطیل نمی شود، با تغییراتی در حقوق و دستمزد، با بار مالی اضافه در ابتدای سال مواجه می شود.  

زالی با بیان اینکه بخش بسیار زیادی از هزینه های آزمایشگاهی در ارتباط با تامین کیت و تجهیزات آزمایشگاه است، اظهار داشت: متاسفانه آزمایشگاه در این بازار پیچیده، برای تامین اقلام کیت های مصرفی با اصالت و مورد اطمینان با چالش های جدی مواجه است. همچنین گرانی فزاینده و برخی از سودجویی ها، آزمایشگاه را در تامین هزینه های با کیفیت دچار مشکل می کند.

وی ادامه داد: کیت ها و اقلام مصرفی که بن مایه اداره اقتصادی، علمی، حرفه ای، فنی و تکنیکال یک آزمایشگاه را تشکیل می دهد، در سال های اخیر با بحران های جدی از نظر  کمیت، قدر مطلق قیمت و سهل الوصول بودن به موارد اورجینال روبروست و این مهم اقتصاد آزمایشگاه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد: در سال های اخیر رشد تعرفه های آزمایشگاهی مطلقا در همخوانی، تطابق و سازگاری با فرآیندها نبوده و این گپ در زمانی تلخی به جامعه آزمایشگاهیان کشور حاصل شد که در یک سال رشد خدمات آزمایشگاه را در بخش خصوصی به صفر درصد رساند.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته تعرفه آزمایشگاهی صفر درصد رشد داشت، تصریح کرد: منحنی تغییرات هزینه ای و همسان سازی آن با فرآیندهای تعرفه ای موجب چالشی جدی شد و از آن جایی که مجموعه فرآیندهای تعیین تعرفه ای برای خدمات آزمایشگاهی در سال های گذشته مطلقا در راستای هزینه های مترتبه بر آزمایشگاه نبود، موجب بحران در آزمایشگاه ها شد.

زالی تاکید کرد: آزمایشگاه ها باید با یک شکوفایی اقتصادی روبرو باشند در حالیکه همچنان نفس بی رمق، خسته و کم سوء آزمایشگاه ها به دلیل مشکلات تعرفه ای در اقصی نقاط کشور وجود دارد، گرچه امروز فرآیند پرشتاب تعطیلی آزمایشگاه کم رنگ تر شده اما کماکان سایه سنگین فشار اقتصادی بر سر آزمایشگاه های کشور همچنان مستولی است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه خدمات پاراکلینیک به خصوص آزمایشگاه در کالبد کتاب تعرفه ای باقی ماند، خاطرنشان کرد: اگر چه امکان دارد مبنای K و تغییرات تعرفه ای پاسخگوی نیازهای متکثر جامعه آزمایشگاهی کشور نباشد، اما فرایند شالوده ریزی و عدم غیبت این خدمات در کتاب تعرفه را به فال نیک می گیرم.

زالی با اشاره به اینکه شاید هیچ قشر شریفی در عرصه سلامت به اندازه همکاران آزمایشگاه در معرض خطرات شغلی نباشد، افزود: علاوه بر آن فرسایش شغلی که اساسا در نظام سلامت برای همه کارکنان نظام سلامت تعریف می شود، در خدمات آزمایشگاهی نیز وجود داشته و امید است  غفلت در بحث سختی کار، هرچه زودتر با پیگیری صنفی  و انسجام این جامعه به ثمر بنشیند.

 وی با بیان اینکه  همه اوقات روز به شما زحمت کشان عرصه سلامت تعلق دارد، خاطرنشان کرد: اگر زمان خاصی برای روز آزمایشگاه نامگذاری می شود، از باب آن است که نماد و سمبلی برای تکریم و التفات به آن بخش خدوم اجتماعی کشور باشد و امیدوارم با پیگیری مستمر همکاران، این روز در تقویم ملی درج شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید بر اینکه جایگاه و هویت جامعه آزمایشگاهیان تعرفه و ریال نیست، گفت: آن چیزی که جامعه آزمایشگاهیان کشور را مکدر می کند، توجه ویژه به هویت آزمایشگاهیان در نظام سلامت کشور است که این مهم موجب تکدر خاطر این همکاران شده است. برون رفت از این مهم نیازمند انسجام صنفی جامعه آزمایشگاهیان کشور است.

انتهای پیام/ع

روتیتر