سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 10 اسفند 1393

در سازمان نظام پزشکی برگزار شد؛ اولین جلسه نحوه تعاملات سازمان با شهرداری و شورای شهر اسلامی تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، پیرو مصوبه بیست و یکمین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ مورخ 25/11/93 جلسه ای با حضور آقایان دکتر گلمکانی دبیر هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، دکتر هویدا و دکتر حفیظی از اعضای این هیات مدیره برگزار شد.

به دنبال مصوبه این جلسه مشکلات ناشی از عوارض مشاغل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با توجه به رای موقت دیوان عدالت در تاریخ مصوبه 86 - 14/11/86 این موضوع پیگیری مجدد شود.

مصوبه دوم این جلسه در خصوص پسماند مطب ها بود که مقرر گردید با سازمان خدمات شهری و اداره درآمد شهرداری تهران مذاکره و توافقات لازم به عمل آید.

همچنین جهت ارتباط بیشتر اعضای نظام پزشکی تهران بزرگ با هیات مدیره، اعضا هر روز می توانند از طریق شماره 84138542  بادبیرخانه تماس حاصل نموده و نسبت به تنظیم وقت قبلی با هر یک از اعضای هیات مدیره اقدام نمایند. همچنین می توانند نظرات و پیشنهدات خود را از طریق شماره نمابر 88337981  به اعضای هیات مدیره منعکس کنند.

روتیتر