سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 بهمن 1392

بیانیه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

همانطوریکه در قوانین جمهوری اسلامی ایران و اسناد فراروی توسعه کشور مورد تاکید بوده و طی سالیان اخیر نیز همواره در کانون فعالیتهای تبلیغی و ترویجی سازمان نظام پزشکی قرار داشته است ، انسان سالم محور توسعه پایدار بحساب می آید . از اینرو موضوع سلامت باید از اولویت های درجه اول اداره مملکت تلقی شده ، و سهم مردم بابت سلامت از بودجه کشور نیز ضرورت تام دارد که از اولویت های درجه اول بودجه نویسی تلقی گردد . متاسفانه در غیاب چنین اولویت هائی در سالیان گذشته ، سهم ناچیز سلامت مردم در بودجه سالانه کشور و عدم استقرار یک نظام سلامت محور و جامعه نگر در بهداشت و درمان ، کار را به جائی رسانده است که در سال 1391 ، بنابر اظهارات مقامات ذیربط سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت در کشور از مرز 70 درصد هم فراتررفت .

پس از انتخابات اخیر مجمع عمومی سازمان و با انتخاب دولت تدبیرو امید ، حرکت جدیدی در راستای کارشناسی علمی شرایط حاضر و مشکلات و چشم اندازهای سلامت در کشور آغاز شد. این بار نکته حائز اهمیت ، همگامی و همراهی سازمان نظام پزشکی ، وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه در این روند کارشناسانه و مسئولانه بوده است . از سوی دیگر طی هفته های اخیر در برخی رسانه ها و بعضی از جرائد ، سناریوی هدفمندی آغاز و حملات جدیدی بر علیه سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی به راه افتاده است . اجزای این جنگ روانی بر علیه جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی عبارت است از : مقصر جلوه دادن پزشکان در قبال مشکلات عدیده بهداشت و درمان کشور با انکار تاثیر اقدامات غیرکارشناسانه و ناچیز شمردن ضررهای ناشی از روش ((آزمون و خطا)) در اداره سلامت کشور ، و انحراف افکار عمومی و به بیراهه کشاندن روند کارشناسی و همکاری های سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت درمان و وزارت رفاه با طرح مباحث بی ربط و دروغ پردازی و تشویش اذهان عمومی . هدف از این جنگ روانی نیز در این ایام بحث بودجه سالیانه در مجلس و تصمیم دولت تدبیر و امید برای تخصیص منابع اضافی برای برنامه های سلامت کشور ، باید مورد توجه و تحلیل قرار گیرد . به اعتقاد ما ، با ارتقای جایگاه سلامت در برنامه های اداره کشور و تامین سرانه سلامت کافی در بودجه سالیانه ، امکان وجود خواهد داشت تا در جهت استقرار یک نظام سلامت محور و جامعه نگر حرکت پایدار انجام گرفته و با شکل گیری نظام ارجاع صحیح و اصولی ، برای سلامت مردم امکان برنامه ریزی مترقی و مداوم فراهم گردد . در مسیر استقرار این سیستم ، ضرورت دارد تا با تعیین ارزش نسبی خدمات پزشکی به تعیین تعرفه های واقعی خدمات پزشکی نزدیکتر شده و با تقویت بخش خصوصی سالم و کارآمد به سمت عدالت در اقتصاد سلامت حرکت کنیم . فاصله اسفناک وضعیت حاضر با آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنجم توسعه آمده است ، خوراک تبلیغاتی و آتش تهیه جنگ روانی حاضر بر علیه سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی شده است .

کسانی که با بی تدبیری و اقدامات غیرکارشناسانه خود ، منابع سرشاری از این مملکت را به هدر داده و در سلامت کشور ، 'درد "مردم را به 'کالا ' تبدیل کرده اند باید پاسخگو باشند، یا پزشکانی که در تاریخ معاصر همراه و همگام با مردم و انقلاب شکوهمند اسلامی ایشان ، در دفاع مقدس و سالهای سازندگی پس از آن شرکت موثر داشته اند ؟ آیا سازمان نظام پزشکی که معتقد است باید روزی برسد تا در سایه استقرار یک نظام سلامت عادلانه و با پوشش همگانی و عمومی یک سیستم بیمه کارآمد، رابطه مالی بین بیمار و پزشک قطع شود و با مدیریت صحیح هزینه های سلامت ، شاهد ارتقای هر چه بیشتر شاخص های بهداشتی جامعه باشیم ، مقصر است؟ یا کسانی که از اقتصاد سلامت چیزی جز فربه تر شدن کار تل ها و تراست های واردات و واسطه گری در بازار را نمی فهمند؟ سهم پرداخت مردم از هزینه های سلامت را کدام عوامل بی تدبیر به بالای 70% از کل هزینه های سلامت سال 1391 رسانیدند؟ مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ، با اطمینان و اعتماد به کارشناسی ، برنامه ریزی و نتایج اقدامات ریاست کل محترم ، شورای عالی و کمیسیون های سازمان ، از روند حاضر در سازمان دفاع کرده و معتقد است : روند همگرائی و همراهی با وزارت بهداشت درمان و وزارت رفاه ، با هدف ارتقای جایگاه سلامت در برنامه های دولت تدبیر و امید و تامین زیرساخت های توسعه یک نظام سلامت محور و جامعه نگر باید با قدرت تمام و با اتکا به اراده تعیین کننده اعضای مجمع عمومی سازمان ادامه پیدا کند . حفظ استقلال رای و انسجام تشکیلات غیردولتی سازمان نظام پزشکی نیز ضامن موفقیت روند مبارک فوق خواهد بود . این ، قوی ترین و به سزا ترین پاسخ برای جریاناتی است که با توسعه و ترقی بیگانه اند و از بیم عدالت و استقرار نظم در اقتصاد سلامت ، به تکاپو افتاده و تبلیغات منفی اخیر را سازمان داده اند . در ضمن ، فراموش نکنیم که هر آنچه آنان تلاش کنند ، قادر نخواهند بود ذره ای در اعتماد مردم فهیم و انقلابی کشورمان نسبت به جامعه پزشکی خدشه وارد کنند . آیا تضییع وقت مردم در رسانه ملی و بزرگنمائی های مکرر درباره " دریافت های غیرمتعارف و پدیده زیرمیزی " از سوی عده قلیلی از پزشکان، که خود معلول تعرفه های غیرواقعی ، سرانه سلامت ناچیز ، ناتوانی نهادهای ذیربط در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی است ، هدفی جزتخریب وسیاه نمائی و ایجاد مانع در مسیرحرکت جدید سازمان نظام پزشکی در راستای منافع مردم و جامعه پزشکی دارد ؟ آیا در میان انبوه عوامل تهدید کننده سلامت مردم ، از قبیل عوامل زیست محیطی ، تغذیه ای ، کاستیهای مزمن اعتباری بهداشت و درمان، افزایش شیوع بیماریهای تهدیدکننده حیات و آمارهای جداً نگران کننده در این زمینه ، عاقلانه و مدبرانه است تا وقت و سرمایه ملی بازیچه چنان مباحثی قرار گیرد ؟ در پایان بار دیگر مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت قاطع از منتخبین خود ، خواستار ادامه روند حاضر در برنامه ریزی علمی و حرکت سازمان در تبدیل به تشکیلاتی نوین و شاداب بوده و وظیفه تمامی اعضای خود می داند که در سراسر میهن پهناورمان ، با قدرت به افشای اهداف ضد توسعه عاملین تهاجمات تبلیغاتی اخیر بر علیه سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی بپردازند .

روتیتر