سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 15 اردیبهشت 1394

رئیس سازمان نظام پزشکی : 470 هزار زایمان طبیعی در سال 93 انجام شده/ 30 درصد ماماها در توانمند سازی مادران شرکت کردند

به گزارش خبرنگار سازمان نظام پزشکی دکتر علیرضا زالی رئیس کل این سازمان در مراسم گرامیداشت روز ماما که در سالن امام جواد وزارت بهداشت برگزار شد ؛بیان داشت :دو اتفاق بزرگ در نظام سلامت قرین با بحث امروز مامایی است که یکی ترویج زایمان طبیعی است که با تلاش دست اندرکاران وزارت بهداشت و معاونت درمان در حال پیگیری است و دیگری شکل گیری روشهای نوین سیاست جمعیتی در کشور است .

وی با اشاره به دستاوردهای یکساله ترویج زایمان طبیعی در کشور افزود: بالغ بر 470 هزار زایمان طبیعی در سال 93 انجام شده و وجودهزارو 123 بلوک توسعه یافته زایمان طبیعی در کشور که محل اصلی فعالیت ماما است؛ نشانه حرکت برای زیرساخت سازی بهینه در ترویج زایمان طبیعی است .

زالی با تاکید براینکه  30درصد ماماها در توانمند سازی مادران برای انجام زایمان طبیعی  و دوره های مختلف دیگر شرکت کردند؛ادامه داد : زیرساخت وزارت بهداشت جهت ارتقای سطح سلامت مادران به عنوان الگوی متناسب ملی به منظور ترویج زایمان طبیعی را باید  فرصتی مغتنم تلقی کرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه روش نوین سیاست جمعیتی در کشور در حال شکل گیری است ؛خاطرنشان کرد : بخش زیادی از این مهم با دستان پرتوان ماما عملیاتی می شود، لذا ترویج زایمان طبیعی و ساختار نوین جمعیتی فرصت جدید تاریخی برای مامایی است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات این قشرخدوم اشاره کرد و اذعان داشت :بخش زیادی از مشکلات صنفی مامایی در وزارتخانه قابل رفع نیست و بسیاری از آنها باید در خارج ازاین وزارتخانه بررسی و رفع شود.

زالی یکی از مطالبات برحق جامعه مامایی را عقد قرارداد سازمان های بیمه گر پایه با ماماهای کشور دانست و گفت :تحقق این امر از نظر اقتصادی نیز فرصتی بی بدیل برای سازمان های بیمه گر است و سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه ای به وزیر رفاه در حال پیگیری این موضوع است.

وی به بحث تقلیل 5 سال صعوبت و سختی کار ماماها اشاره کرد و بیان  داشت :گروه مامایی بسیار پرتلاش و سخت کوش هستند که می توانیم بخش زیادی از مشکلات  نظام سلامت را به ماماها بسپاریم.

وی به خلاءهای موجود در نظام سلامت اشاره و تصریح کرد : در بسیاری از موارد متولی صنفی و حرفه ای نداریم مانند مدیریت و تولیت دختران نوجوان در آستانه بلوغ ؛بانوان یائسه و خلاء هایی از این قبیل که میتوان با طراحی مناسب و مهندسی جدید برای ماماها در نظام سلامت کارهای خوبی را انجام داد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان خاطرنشان کرد :بیشترین میزان عدم اشتغال و بیکاری مربوط به گروه مامایی است که بحث آیین نامه و ضوابط کاری در نظام پزشکی و وزارت بهداشت یک مسیر را طی کرده است که با هم افزایی نظام پزشکی و وزارت بهداشت و همکاران ماما کارها شدنی است و با توجه به اینکه جامعه مامایی یکی از مستقل ترین گروههای پزشکی هستند که افراد توانایی در آن حضور دارند ؛باید از ظرفیت و توانمندی آنها بیش از پیش استفاده کرد.

انتهای خبر / ر

روتیتر