سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 10 اردیبهشت 1396

اطلاعیه معاونت رفاهی و صندوق تعاون رفاه سازمان نظام پزشکی

قابل توجه همکاران محترم جامعه پزشکی
درتمامی خدمات ارایه شده توسط صندوق تعاون ورفاه ویا معاونت رفاهی سازمان اعم ازخودرو ،پروژه های ساختمانی و....از هر موسسه ،نهاد یا شرکتی در داخل یاخارج از کشور،توجه ورعایت موارد زیر ضروری است:
۱_اطلاع رسانی ازطریق سایت رسمی سازمان یاصندوق
۲_اخذ معرفینامه معتبر به امضای مدیر عامل صندوق یا معاون رفاهی سازمان
۳_امضا وتحویل همزمان فرمی مبنی بر اطلاع کامل از مفاد تفاهم نامه یا قرارداد توسط متقاضی خدمات مذکور

معاونت رفاهی و صندوق تعاون رفاه سازمان نظام پزشکی

روتیتر