سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 مرداد 1394

عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت مطرح کرد: تضعیف بخش خصوصی درمان بدنبال اجرای طرح تحول

 

فرجود شکوهی عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول سلامت منابع مالی و سیستمهای پرداخت به پزشکان و تا حدودی سایر رشته های وابسته را در بخش دولتی تقویت نموده است اظهار داشت : اثرات طرح تحول با توجه به نحوه اجرا در مورد بخش خصوصی درمان منفی ارزیابی می شود .

وی اثرات مثبت طرح تحول نظام سلامت را  جذب منابع مالی بیشتر در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی ، ارتقا نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد جهت کادر پزشکی و افزایش راندمان و ظرفیت پذیرش عنوان کرد و افزود:  اثرات منفی این طرح تبعیض در نظام بررسی علمکرد و پرداخت ، بی توجهی به کادر درمانی غیرپزشک و همچنین عدم توجه شایسته به بخش خصوصی درمان و استفاده نکردن از تمام ظرفیت های این بخش است.

وی با بیان اینکه محدودیتهای منابع مالی در نظام سلامت بیشتر ناشی از نگرش دولتمردان به بخش سلامت و عدم اولویت بندی مناسب است ؛ تصریح کرد :در کشورهای پیشرفته 5 تا 10 درصد تولید ناخالص ملی صرف بهداشت و درمان می شود که در کشور ما به علت کم توجهی مدیران سیاسی و اجرایی این میزان بسیار ناچیز و ناکافی است .

عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت با اشاره به اینکه طرح تحول منجر به تضعیف بخش خصوصی درمان و ایجاد ضرر و زیان گردیده است؛ خاطرنشان کرد : منابع مالی قابل ملاحظه ای به بخش دولتی تزریق و عدالت لحاظ نشده است و از طرف دیگر کتاب ارزشهای نسبی نیز بطور کامل اجرا نشده است .

شکوهی با بیان اینکه به علت پایین بودن سرانه سلامت بنیه مالی سازمان های بیمه بسیار پایین و منابع مالی ناکافی است؛ گفت : ادامه این روند می تواند منجر به ورشکستگی بخش خصوصی درمان خصوصا در موسساتی مانند بیمارستان ها؛ آزمایشگاهها؛ فیزیوتراپی ها و رادیولوژی ها گردد .

 

 

 

انتهای پیام / ر

روتیتر