سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 مرداد 1394

اعطای جایزه آکادمی چشم پزشکی آمریکا به سه پزشک ایرانی

 آکادمی چشم پزشکی آمریکا  جایزه دستاوردهای سال 2015 خود را به سه چشم پزشک محقق ایرانی، دکتر علیرضا برادران رفیعی محقق و استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا لاشیئی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر محمدمهدی پرورش اعطا کرد.

بر اساس این گزارش، این آکادمی برای اعطای جایزه یاد شده هر سال، تعدادی از چشم پزشکان آمریکا و سایر کشورهای جهان را بر اساس سوابق علمی پژوهشی داوطلب جایزه می کند و آنان را طبق معیارهای تعیین شده از جمله سوابق علمی پژوهشی، سابقه همکاری با  و ارسال مقاله یا پوستر به آکادمی آمریکا، مورد ارزیابی قرار می دهد.

روتیتر