سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 خرداد 1398

جلسه هماهنگی خدمات الکترونیک سلامت برگزار شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، دکتر محمد جهانگیری معاون فنی ونظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به نقش سازمان نظام پزشکی در این حوزه و استفاده از ظرفیت های وزارت ارتباطات برای اجرای این مهم بیان کرد: بحث هایی با مهندس جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و نماینده این وزارتخانه در حوزه سلامت الکترونیک در خصوص رفع موانع خدمات الکترونیک سلامت در حوزه پزشکی  و موضوع امضای الکترونیک و اشکالاتی که در این حوزه وجود دارد ، مطرح شد و پس از بررسی ها مقرر شد تا مساعدت های لازم از طریق وزارت ارتباطات انجام شود.

وی به دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و گفت : نسخه نویسی الکترونیک و ترویج آن در بخش خصوصی و موضوعاتی مانند امنیت اطلاعات و ابعاد مختلف آن ازدیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که  اقدامات شایانی از سوی وزارت ارتباطات در این زمینه قابل انجام است.


وی تصریح کرد: از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه ارائه خدمات  الکترونیک به آحاد مردم ، اطلاع رسانی و آموزش عمومی است که در سنوات گذشته سازمان نظام پزشکی بسترهایی را ایجاد کرده بود تا بتواند به آحاد مردم اطلاع رسانی خوبی را در حوزه پیشگیری و ارتباط با آنها داشته باشد و  مقرر شد تا بر بسترهای امن مخابراتی و اینترنتی این اقدامات انجام شود .

انتهای پیام

روتیتر