سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 11 بهمن 1393

سیمنار چالشهای اخلاق بالینی ایران برگزار میشود

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی این سمینار که با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی برگزار می شود دارای امتیاز بازآموزی برای مشمولین آموزش مداوم و امتیاز فرهنگی برای اعضای محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی است.

 

گفتنی است:این همایش به مدت دو روز (7و 8 اسفندماه) در سالن همایش غدیر فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.

انتهای خبر / ر

روتیتر