سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 25 بهمن 1393

رؤسای هیأت مدیره نظام پزشکی‌های اقلید و فیروزآباد منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر حسین صادقی به عنوان رئیس هیأت مدیره شهرستان فیروزآباد و دکتر اسکندر ابوالحسنی به عنوان رئیس هیأت مدیره شهرستان اقلید منصوب شدند.

در حکم صادره توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی چنین آمده است:

طبق ماده 13 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی آن شهرستان منصوب می‌شوید.

روتیتر