سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 22 اسفند 1395

لیست مراکز خصوصی فعال شهرستان لارستان در تعطیلات نوروزی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، لیست مراکز خصوصی فعال لارستان درتعطیلات نوروزی به شرح ذیل است :

1-درمانگاه رهگذر (شهر قدیم لار)

2-درمانگاه شهاب سلامت (شهر جدید لار)

3-درمانگاه شبانه روزی سلامت (گراش)

روتیتر