سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 05 شهریور 1394

یادداشت نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی دکتر محمود فاضل در یادداشت خود آورده است

 به نظر حوزه ی داروسازی آن قدر  گسترده ، استراتژیک و اقتصادی، هست که برای دولت ها جذّابیت داشته باشد تا به عنوان یک اولویت به ان بپردازند. نگاهی به جایگاه  داروسازی در دنیا چه کشورهای پیشرفته چه دیگر کشورها این واقعیت را به خوبی نشان می دهد.

 حصول این جایگاه دو علت عمده دارد:    یکم؛ فعالیت فعالان داروسازی در زمینه های مختلف علمی، صنعتی،اقتصادی و مهم تر از همه دیپلماسی و ارتباط با مدیران و حاکمان کشور و توجیه آنان.     دوم؛ دولتمردان و سیاستمداران بینا و نکته سنج. اتحاد لابدِّ این دو عامل، دارو و داروسازی  را از محوطه ی کوچک و تنگ یک رشته ی خاص به فضای باز و    بی کرانه ی منفعت حاکمیت  در می آورد و آنگاه است که تمام بخش های یک کشور به صورت یک خواسته ی ملی آن را دنبال می کنند . این مطالبه ی عمومی منجر به رشد فزاینده ی داروسازی می شود و به همراه خود ارتقاء زیر ساخت ، تسهیل قوانین، استاندارد سازی، تنظیم قیمت ها، سود منطقی، آموزش، صنعت، پخش، ارج و قرب صاحبان حرفه و... را پی آمد دارد.

 ایران از نیروی انسانی گران سنگ وکارآمدی در بخش داروسازی  برخوردار است. باید کوشید تا مسئولان به این حوزه نگاهی ملی و توسعه گرا داشته باشند.

فرا رسیدن روز داروساز را به داروسازان تبریک می گویم که نماد استقامت در مقابل سختی ها و پای فشاری  بر خواسته های به حق خود هستند.

 و به تمام ایرانیان و مسئولان به خاطر داشتن این عزیزان تبریک می گویم تا با حرمت نهادن به فرزندان این   مرز و بوم، موجب بهره وری بیشتر از آنان را فراهم سازند.

روتیتر