سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 08 مهر 1394

اطلاعیه مزایده فروش ساختمان الوند

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی اطلاعیه ای را در خصوص مزایده فروش ساختمان الوند صادر کرد .متن این اطلاعیه به شرح ذیل است :

در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ، و در رابطه با فروش ساختمان الوند ، در تاریخ 94/7/7 مرحله اول مزایده فروش این ساختمان در محل دفتر مجمع عمومی سازمان برگزار شد. مزایده فروش در مرحله اول به نتیجه نرسید ومقرر شد مرحله دوم مزایده در تاریخ 94/8/5برگزار گردد . بدین منظور در دو نشریه کثیرالانتشار همشهری و اطلاعات آگهی مزایده منتشر و متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به امورمالی سازمان مراجعه و اطلاعات لازم را کسب و فرم شرکت در مزایده را دریافت نمایند ،  و تا ظهر روز 94/8/4 نیز جهت پاکت های پیشنهادی خود به سازمان فرصت خواهند داشت . امید است با در نظر گرفتن مصالح عالیه سازمان در مرحله دوم مزایده ، نتیجه مطلوب حاصل و به درخواستهای سازمان های نظام پزشکی شهرستانهای سراسر کشور پاسخ مناسب داده شود .

 

 

دکتر عباس آقازاده

رئیس مجمع عمومی

 

 

روتیتر