سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 29 فروردین 1396

اطلاعیه اظهار نامه مالیاتی پزشکان

جناب آقای دکتر زالی

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی ایران

 

با سلام و احترام

            با عنایت به اندک زمان باقیمانده مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل جهت عملکرد سال 1395، از آن جایی که برخی از پزشکان محترم مشمول ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 به شماره 46378/3949/200 مورخ 18/03/1395 به شرح ذیل، صرفاً می‌بایست یک ثبت‌نام در نظام مالیاتی انجام دهند:

1) وفق تبصره (1)، چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه فوق بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند. برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی یکی از این محل‌ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد شود.

2) وفق تبصره (2)، چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت‌نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور می‌باشند.

لذا به استناد ماده (2) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون موصوف به شماره 230761 مورخ 04/12/1394 این گروه از پزشکان می‌بایستی با توجه به حجم فعالیت، یکی از گروه‌های (اول، دوم و سوم) را انتخاب و بر اساس آن صرفاً نسبت به تسلیم یک اظهارنامه اقدام نمایند. شایسته است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم را نموده تا پزشکان محترم نسبت به تکمیل و تصحیح اطلاعات مرتبط با پرونده‌های خود در سامانه ثبت‌نام بر اساس آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر اقدام تا مانع از بروز مشکلات بعدی در هنگام ارسال اظهارنامه مالیاتی گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیات‌های مستقیم

روتیتر