سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 14 دی 1393

چالش بودجه ای حوزه سلامت در سال 94/نگرانی از افزایش پرداختی مردم

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، نسبت به بروز چالش های بودجه ای حوزه سلامت در سال آینده هشدار داد.

دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر به اعتبارات حوزه سلامت در سال آینده اشاره کرد و گفت: باید دقت داشته باشیم، هرچند در لایحه بودجه 1394، رشد اعتبارات حوزه سلامت 70 درصد منظور شده است، اما تحقق آن وابسته به جذب درآمدهای پیش بینی شده در بودجه است و مطابق لایحه بودجه، حوزه سلامت برای پیشبرد وظایف خود در سال آینده، باید درآمد اختصاصی با رشد معادل 112 درصد نسبت به امسال داشته باشد.

وی از این موضوع به عنوان یکی از چالش های جدی نظام سلامت در سال 94 نام برد و افزود: چون درآمد اختصاصی باید در قبال خدمات بهداشتی و درمانی و از محل درآمدهای این خدمات تامین گردد.

طاهرخانی ادامه داد: عمده خدمات بهداشتی ارائه شده در کشور رایگان است، بنابراین این رقم باید از محل خدمات درمانی ارائه شده به مردم در مراکز دولتی و دانشگاهی حاصل گردد. این مراکز نیز درآمدشان را از دو ماخذ به دست می آورند. نخست، وجوهی که بیمه های پایه به عنوان سهم خود پرداخت می نمایند و دوم، ارقامی که مردم از جیب شان بعنوان فرانشیز به این مراکز در قبال دریافت خدمات درمانی پرداخت می کنند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور تاکید کرد: با این اوصاف اگر نمایندگان مجلس تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی دولت ایجاد نکنند، قطعا سال دشواری در انتظار نظام سلامت خواهد بود. چون یا باید وزارت رفاه و بیمه های پایه با تمکین از قانون درصد سهم پرداختی خود را در هزینه های سلامت به 95 درصد ارتقا دهند و یا اینکه مردم ناگزیر خواهند شد برای حفظ سلامت خود ارقام بسیار بیشتری را پرداخت نمایند.

طاهرخانی گفت: به این ترتیب تحقق درآمد اختصاصی برای حوزه سلامت، افزایش چشمگیر پرداخت از جیب مردم را به دنبال خواهد داشت و دورنمای این موضوع حذف بسیاری از نیازهای افراد از سبد خانواده، برای تامین سلامتی خواهد بود. که این امر مغایر ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه است. در آنجا به دولت تکلیف شده تا در مسیر تقلیل وابستگی امور بهداشت و درمان به درآمد اختصاصی حرکت نماید.

روتیتر