سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 اردیبهشت 1395

دکتر زالی در نشست هم اندیشی با جامعه پزشکی مجلس دهم: تامین سهم سلامت از منابع پایدار/ضرورت مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت

در این نشست اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی، هیئت مدیره مجمع انجمن های علمی پزشکی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مدیر عامل تامین اجتماعی و جمعی از نمایندگان منتخب دهمین  دوره مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل مربوط به نظام سلامت و اقداماتی که باید در اولویت برنامه های مجلس دهم قرار بگیرد، هم اندیشی کردند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه منابع حوزه سلامت باید پایدار و به منابع عمومی کشور متصل باشد و بر اساس تغییر الگوی بیماری ها شکل بگیرد، خطاب به پزشکان منتخب مجلس دهم گفت: تحقق عدالت با بودجه ریزی نمایندگان مجلس صورت می گیرد. امروز در بحث اعتبار حوزه سلامت از ظرفیت سازی هدفمندسازی یارانه ها، مالیات بر عوارض نوشابه و دخانیات سخن گفته می شود که این ها لوسترهای بودجه ای ماست. نیازمندیم مجلس سهم سلامت  را از منابع پایدار  تامین  کند.
دکتر علیرضا زالی با اشاره به اینکه پزشکان منتخب مجلس دهم فرصت بزرگی است که با استفاده از ظرفیت آنها می توان ازخرد جمعی بهره جست، گفت: تبین مسائل نظام سلامت می تواند در این مقطع تاثیر گذار باشد.
وی در ادامه به دو اتفاق مهم در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: شروع دوره دهم مجلس شورای اسلامی عملا با بررسی برنامه ششم توسعه همراه خواهد بود ،انتظار می رود  این برنامه با مداخله و نظارت  مستقیم مجلس تدوین شود.
زالی در همین  رابطه خطاب به نمایندگان مجلسگفت: از جمله  بحث هایی که بصورت موثق باید به آنها توجه شود و بازتاب آن را در برنامه ششم توسعه ببینیم عدالت سلامت، توسعه و پیشرفت و توجه به زیر ساخت ها ، توجه ویژه به فصول اجتماعی، توانمند سازی مردم و مسائل تامین پوشش بیمه ای در برنامه ششم توسعه است.
وی با تاکید بر آنکه باید برون داد برنامه ششم توسعه برای مردم و تحقق عدالت اجتماعی راهگشا باشد، اظهار داشت: اتفاق مهم دیگری که می تواند برای نمایندگان سند مهم کاری تلقی شود سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که به عنوان یکی از مترقی ترین اسناد فرابخشی بوده و یک سند وسیع علمی غنی برای کشور است.
زالی با اشاره به این که یک هزار و ۵۰۰ سند پشتیبان، پشت سند سیاست های ابلاغی رهبری وجود دارد خاطرنشان کرد: در سند رهبری تقریبا همه آنچه که در فضای اجتماعی محقق بود مشارکت داده شده اند که این نمایی از خرد جمعی است. امروز حافظه کشور درباره این سند که تبلور مسائل اجتماعی است، بسیار غنی است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه از نمایندگانی که تازه به مجلس دهم راه یافته اند خواست سند ابلاغی مقام معظم رهبری را که مسیر روشن آینده کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش است را به دقت بخوانند.
وی یادآور شد: ما هنوز عملیاتی شدن سند ابلاغی مقاممعظم رهبری را در صحنه اجرا نمی بینیم و این مسئله باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و عملا راهکار آینده نمایندگان  مجلس شورای اسلامی باشد.
زالی بار دیگر نمایندگان مجلس را مورد خطاب قرار داد و با اشاره به آنها در لباس پزشکی صیانت از حقوق مردم را هم بر عهده دارند به چالش های نظام سلامت پرداخت و گفت: ما با چالش هایی در نظام سلامت در ابعاد تصمیم گیری کشور مواجه خواهیم بود. اولین موضوع تغییر الگوی زندگی جامعه ایرانی است. ما به شدت و بی رحمانه شهرنشینی را تجربه می کنیم بر اساس آخرین آمار شهر نشینی با یک رشد وسیعی به جامعه روستایی غلبه می کند چیزی حدود  ۱۱ -۱۲ میلیون جمیعت غیر روستایی در حاشیه شهرها ساکن هستند که مسئله اصلی و روز حوزه سلامت است که در برنامه ریزی های ما مورد غفلت واقع شده اند که انواع آسیب های اجتماعی آنجا قرار دارد و کمترین امکانات اجتماعی در حاشیه شهر ها  تعریف شده است بنابریان بدون توجه به بحث حاشیه نشینی نمی توان مهندسی سلامت را اداره کرد.
وی، چالش بعدی حوزه سلامت را تغییرات در الگوی بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آنها داسنت و عنوان کرد: متناسب با این تغییرات آمادگی لازم رانداریم و نسبت به زمان و الگویتغییرات بیماری ها و بیماری های غیر واگیر عقب هستیم. به عنوان مثال بیماری دیابت در آینده مسئله همه گیر کشور خواهد بود از این رو سازمان بهداشت جهانی به طور ویژه به دیابت توجه کرده است همچنین سندرم متابولیک به عنوان زیربنای تغییرات چهره ی بیماری ها مهم است. تغییر الگوی بیماری ها مسئله مهی استبه دلیل  اینکه با واکسیناسیون  تغییر ایجاد نمی شود و این چالش به تغییر سبک زندگی ،آمایش سرزمینی بیماری ها . نقشه راه بیماری ها و  تغییراتی که در گذار اپیدمیولوژی بیماری های صورت می گیرد ، نیاز دارد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، چالش سوم نظام سلامت را سالمند شدن ایرانی ها عنوان کرد و گفت: امید به زندگی در کشور ما پیشرفت های خوبی داشته است در منطقه مدیترانه شرقی اگر کشورها را به ۳ دسته تقسیم کنیم در حال حاضر ایران از لحاظ امید به زندگی در رتبه دوم قرار دارد. افزایش شاخص امید به زندگی در کشور به کار جهادی و تغییرات اساسی نیاز  دارد چون جامعه ایرانی سالمندتر می شود و این تغییر مهم چالش جدی و مسئله روز نظام سلامت است.
وی گفت: فناوری های نوین که در نسل های متوالی در حال ایجاد است و کشور در معرض فناوری های جدیدی قرار دارد  که هرچند برخی این فناوری  ها اجباری است  اما به عنوان چالش چهارم نظام سلامت مطرح است. همچنین بحث مهم دیگر کیفیت ساختاری شبکه بهداشتی است به این مفهوم که یک شبکه بسیار عالی با تجلی بهورز در روستا ها را شاهد بودیم و بار بسیار زیادی را با توسعه اجتماعی واقتصادی با استقرار شبکه بهداشتی و درمانی در کشور طی کردیم.
رئیس کل سازمان  نظام پزشکی ایران اظهار داشت: امروز که شما نماینده مجلس هستید شبکه  بهداشت خسته است و بازسازی شبکه بهداشت مسئله اصلی شما خواهد بود و باید به آن توجه کنید. شبکه بهداشتی نیاز به چکش کاری دارد و بازمهندسی شبکه بهداشتی چالش مهمی است.
زالی در ادامه یادآور شد : بحث اعتبارات چالش دیگری است که گریبان وزارت رفاه و وزارت بهداشت را گرفته و نمایندگان مجلس باید به آن توجه ویژه داشته باشند چرا که اعتبارات پاشنه اشیل ترقی حوزه سلامت کشور است.
وی در ادامه افزود: در دو دهه اخیر معدل اعتبار سلامت از اعتبارات کل کشور کسری از ۱۰ درصد بود یا حداقل اعتباری که نظام سلامت را به جلو می برد ۱۶.۵ درصد حداقل آن است یعنی اگر نظام سلامت بخواهد حرکت جدیدی انجام دهد باید ۱۶.۵ درصد از منابع کشور به حوزه سلامت داده شود قدر مثبتاعتبارات در حوزه سلامت پایین است و چون بودجه سنواتی در هر سال به نسبت کشور در مجلس تعیین می شود حضور نمایندگان تاثیر گذار است بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که بخشی از بودجه سلامت ترمیم شود.
زالی با بیان اینکه رتبه ایران از نظر تامین منابع عمومی در تامین منابع سلامت رتبه ۱۵۹ است اذعان داشت: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد منابع سلامت از منابع دولتی و تلاش بیمه ها حاصل می شود و ۶۰ درصد آن از منابع غیر دولتی مانند پرداخت از جیب مردم و بیمه های تکمیلی تامین می شود. بنابراین منابع سلامت باید تغییر کند و این عدد باید به بتلای ۵۰ درصد برسد. به عنوان مثال در نروژ یا هلند ۷۸ درصد منابع رفاه اجتماعی و سلامت از منابع عمومی تامین می شود  و در آمریکا سهم بیمه های غیر پایه حدود ۳۰ درصد است.
وی گفت: صحبت هایی که در سال های اخیر درباره منابع سلامت شده مسئله جدی است این که می گویند پول زیادی را به سلامت تخصیص داده اند اینگونه نیست بخاطر اینکهعقب ماندگی جدی را در این حوزه شاهد بودیم، البته باید از دولت یازدهم تشکر کرد که اهتمام ویژه ای به حوزه سلات داشته و سهم سلامت از رتبه ۱۳ به رتبه سه گانه رسیده است.
زالی با بیان اینکه منابع حوزه سلامت باید پایدار و به منابع عمومی کشور متصل باشد و بر اساس تغییر الگوی بیماری های شکل بگیرد، تصریح کرد: تحقق عدالت با بودجه ریزی نمایندگان مجلس صورت می گیرد. امروز در بحث اعتبار حوزهسلامت از ظرفیت سازی هدفمندسازی یارانه ها، مالیات بر عوارض نوشابه و مواد دخانی سخن گفته می شود که اینها لوسترهای بودجه ای ماست، نیازمندیم مجلس سهم سلامت  را از منابع پایدار تامین  کند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به حفظ کرامت جامعه پزشکی تاکید کرد و گفت: معتقدیم بین منافع جامعه پزشکی و منافع شهروندی واگرایی وجود ندارد. انتظار جامعه پزشکی در متن مردم بودن است. امروز جامعه پزشکی کشور در نقطه خوداتکایی ملی قرار دارد و هیچ کاری در کشور از نظر درمانی و تشخیصی وجود ندارد که ایران نتواند در منطقه آسیای جنوب غربی به آن دست یابد همانطور که ایران در لبه مرز دانش پزشکی حرکت می کند و رقیبی در منطقه ندارد و از نظر دانش نانوتکنولوژی حرف اول را در منطقه می زند محصول تلاش های ارزنده پزشکان است.
وی با بیان اینکه در دوران تحریم متلاشی شدن شبکه بهداشت و درمان را تجربه کردیم اما با این حال جامعه پزشکی نه تنها در حوزه بهداشت و درمان پیشرفت داشت بلکه میزبان توریسم سلامت از کشورهای منطقه در دوران تحریم بودیم اگر امروز از صیانت جامعه پزشکی بهره می بریم به دلیل این رهیافت و برون یافت خود جامعه پزشکی است.
زالی به پزشکان راه یافته به مجلس شورای اسلامی گفت: مطلقا منافع جامعه پزشکی در عرض منافع مردم تعریف نمی شود . آنچه که ما از شما انتظار داریم صیانت از جایگاه والای جامعه پزشکی است و شما در مجلس پاسداران اصلی این موضوع مهم هستید و امروز جامعه پزشکی به آواهای مشترک شما می نگرد . این که از تریبون مجلس حرف ها تلخ نشنوند.
وی در پایان به حضور بخش خصوصی در حوزه سلامت اشاره کرد: باید امکان حضور بخش خصوصی در عرصه سلامت باز شود و این بخش احساس امنیت کند و منابع شان حفظ شود بنابراین کمیسیون های بهداشت اجتماعی و آموزش عالی باید به صیانت از بخش خصوصی توجه ویژه ای داشته باشند تا بخش خصوصی ظرفیت سازی ، فعال و چابک شود.

روتیتر