سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 اردیبهشت 1398

تعرفه ​های ​اعلام شده مورد رضایت جامعه پزشکی نیست

به گزارش اراده کل روابط روابط عمومی دکتر عباسعلی جوادی عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که تعرفه های تشخیصی و درمانی در بخش ویزیت پزشکان بسیار پایین و ناچیز است، بیان کرد: البته برای بحث بیمارستان ها نسبتا معقول است اما با توجه به اینکه مواد مصرفی خیلی گران شده ، حتی آنها هم نمی توانند هزینه های بیمارستانی را تامین کنند.

وی افزود: تعرفه در جزء حرفه ای بیمارستان ها و مطب ها با توجه به افزایش مالیات، آب، برق و هزینه های مربوط به حقوق منشی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست.

وی با بیان این که  دیگر نمی توانیم میزان تعرفه ها را افزایش دهیم ، ادامه داد:  آن چه دولت برای تعرفه های تشخیصی و درمانی تصویب کرده ، ممکن است دیگر تغییر نکند حتی در نامه ای که دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نوشته است تمامی این مسائل و تجدیدنظر در اعلام این تعرفه ها نیز پیشنهاد داده شده که امیدواریم از این طریق نیز نتیجه ای حاصل شود.

جوادی این میزان افزایش تعرفه های پزشکی را غیرمنطقی دانست و گفت: این میزان بسیار کم است و بخش خصوصی با این تعرفه های اعلام شده نمی تواند هزینه های درمانی آن را بچرخاند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی درباره تعرفه های تشخیصی و درمانی در بیمارستان ها که حدود 35 تا 40 درصد افزایش دستمزد داشته است، اظهار کرد: بیمارستانی که 900 نفر کادر درمانی دارد، به طور یقین بخش عمده ای از درآمدهایش باید برای دستمزد این کادر هزینه شود، حال آنکه هزینه های مصرفی و موادغذایی برای پرسنل و بیماران نیز هزینه های گزاف بیشتری را خواهد داشت.

وی تصریح کرد: البته افزایش تعرفه های تشخیصی و درمانی در بیمارستان ها نسبتا بیشتر از جزء حرفه ای بوده که باز هم ممکن است به زور خودشان را برسانند.

به گفته وی در استان تهران به دلیل وجود تعرفه های پزشکی متفاوت معمولا کنترل دقیقی روی نرخ آنها نمی شود اما در شهرستان ها امکان گرفتن هزینه های بیشتر از بیماران، بیشتر از حد معمول وجود ندارد.

جوادی به سازمان های بیمه گر نیز  اشاره کرد و گفت : در بحث بیمه ها به عنوان نمونه سازمان تامین اجتماعی بیش ازیکسال در پرداختی های خود به بیمارستان ها عقب است و با این وضعیت بیمارستان ها چگونه می توانند هزینه های خود را تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اقلام مصرفی در بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز افزایش چشمگیری داشته است، چگونه می توانند هزینه های  مربوط به خوراک و غذای بیماران بستری را تامین کنند، پس معتقدیم به طور یقین این مسائل باعث می شود که بیمارستان ها نتوانند هزینه های خودشان را در این  بخش تامین کنند.

روتیتر