سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 13 بهمن 1393

دبیر کمیته کشوری تجویز ومصرف منطقی دارو: افزایش تعداد اقلام دارو کمک به درمان زودتر نمی کند/تجویز و مصرف غیر منطقی به اقتصاد درمان ضربه میزند

دکتر فاطمه سلیمانی دبیر کمیته کشوری تجویز ومصرف غیرمنطقی دارو در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه افزایش تعداد اقلام دارویی تاثیری در درمان زودتر بیماری ندارد ؛اظهار داشت :صرفا شاهد تجویز بی رویه دارو نیستیم، بلکه مصرف غیرمنطقی نیز به علت ناآگاه بودن بیماران سبب تحمیل هزینه های زیادی به نظام سلامت میشود.

وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی در کمیته مرکزی و همچنین کمیته های سراسر کشور در خصوص تجویز و مصرف منطقی دارو بیان داشت :جامعه پزشکی با شرکت در این دوره ها حداقل امتیاز بازآموزی را بدست می آورند و عموم مردم نیز میتوانند با شرکت در این دوره ها با نحوه مصرف منطقی دارو آشنا شوند.

وی تصریح کرد:حوزه آموزش برای هردو گروه پزشک و بیمار در حال گسترش است و جدای از فضای سنتی به آموزش در فضای مجازی نیز پرداخته ایم.

 

سلیمانی با اشاره به اینکه سرانه مصرف دارو خیلی در کشور ما بالا نیست ؛خاطرنشان کرد:در واقع تعادل در مصرف دارو وجود ندارد که با راه اندازی بستر نسخه نویسی الکترونیکی ؛نظارت بیشتری بروی نحوه تجویز جامعه پزشکی به لحاظ تعداد اقلام و تنوع دارویی در نسخ خواهیم داشت .

 

به گفته دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو نسخه نویسی الکترونیکی سبب تجویز درست دارو ، نظارت آنلاین و ارسال گزارش عملکرد از سوی کمیته به پزشکان می شود ،که این پروسه در نهایت رصد و کنترل بهینه اقلام دارویی را از بدو ورود به بازار تا رسیدن به دست مصرف کننده بدنبال خواهد داشت.

 

 

انتهای خبر / ر

روتیتر