سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 دی 1393

دبیر ستاد کشوری نظارت بر تعرفه ها خبر داد: موفقیت دبیران اجرایی ستادهای نظارت بر تعرفه ها دراستان ها

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر محمد جهانگیری که در نشست دبیران اجرایی ستادهای نظارت بر تعرفه ها سخن می گفت، افزود: با رویکردی که دولت تدبیر و امید به خصوص وزیر بهداشت دراین زمینه داشتند، همکاری و هماهنگی بین بخشی بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی،  دو رکن موثر در ارائه دهندگان خدمات سلامت، وارد مرحله عملیاتی و جدیدی شد.

وی ادامه داد: ارزش نسبی و نظارت بر فرایندهای اجرای تعرفه ها در کل کشور، از ابتدای مهرماه ابلاغ اما مسائل اجرایی آن از شهریورماه با مذاکره با ستادهای استانی شکل اجرایی به خود گرفت. در این زمینه افرادی توسط ستادهای استانی منتخب و به وسیله رئیس شورای هماهنگی استان برای نظارت بر اجرای تعرفه ها به صورت رسمی، به عنوان دبیر به ستاد معرفی شدند و امروز شاهد موفقیت های چشمگیر در خصوص رعایت تعرفه ها و همچنین افزایش بهره وری جامعه پزشکی هستیم.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه موضع ما در کل کشور براساس سیاست های نظام پزشکی است، اظهار داشت: با همکاری و تعامل با وزارت بهداشت و توافق با دکتر هاشمی نظارت بر تعرفه ها را اجرا کردیم. دستور کار ما بر اساس پیشگیری و نه برخورد بود.

وی تصریح کرد: اگر امروز می بینید تخلفی در جامعه پزشکی صورت نمی گیرد، به این علت است که همکاران ما توانستند در سراسر کشور به این مهم قائل شوند چرا که افراد منتخب استان ها یکی از بهترین، با تجربه ترین و مورد وثوق جامعه پزشکی آن استان و دارای سلامت در روش کار هستند.

جهانگیری با ابراز خرسندی از اینکه اگر ما همراهی جامعه پزشکی را به صورت حفظ کرامت آن ها نداشتیم، این اتفاق فرخنده نمی افتاد، خاطرنشان کرد: در قریب به اتفاق استان ها، آمار تخلف تعرفه ای به علت رعایت جامعه پزشکی دراین امر مهم به صفر رسیده است. اگرتخلفی هم وجود دارد، در عدم آگاهی از  نحوه اجرای ارزش نسبی خدمات  و اعمال سلیقه در بحث کدینگ به خصوص درابلاغ کتاب جدید است.البته این شبهات باید پاسخ داده شود.

وی در پایان گفت: بحث اصلی حذف اخذ وجه نامتعارف درمطب ها نیز به نظر می رسد 100 درصد موفق بوده است در حالیکه در دستور کار مرحله اول ما نبود.

انتهای خبر/

روتیتر