سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 11 اسفند 1395

اعضای شورای صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران منصوب شدند

به گزارش روابط عمو.می سازمان نظام پزشکی  در متن حکم انتصاب اعضای شورای صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران آمده ا ست :

بسمه تعالی

با سلام

دراجرای ماده 5 آیین نامه صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران و گروههای وابسته ؛ با توجه به سوابق و تعهد جنابعالی / سرکار عالی به موجب این ابلاغ به عنوان "عضو شورای صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران" منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه ذات باریتعالی و سرلوحه قرار دادن اخلاق و کرامت انسانی در حفظ و ارتقاء خدمات پرستاری و حقوق مردم موفق و موید باشید.

دکتر سید حسن هاشمی

وزیر

اسامی اعضای شورای صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران به شرح زیر است :

دکتر حیدر علی عابدی نماینده مجلس شورای اسلامی

دکتر علیرضا زالی رییس  سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکتر علی بیداری مدیر آموزش مداوم جامعه پزشکی

دکتر عباس عباس زاده رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مهندس نادر عسگری معاون فنی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

محسن قائنی نژاد رییس مرکز صدور پروانه ها

احمد نجاتیان مدیر کل ارتقاء سلامت و خدمات بالینی و پرستاری

طاهره زاهد صفت-رییس شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

سیدرضا مظلوم نایب رییس اول شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

روتیتر