سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 19 اسفند 1395

جذب پزشکان متخصص از سوی تامین اجتماعی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 33241112-028 و 33241128-028 مربوط به واحدهای کلینیک و پاراکلینیک تماس حاصل نمایند.

تخصص های  مورد نیاز به شرح ذیل است :

تخصص

تعداد

محل فعالیت

ارتوپدی

1 نفر

بیمارستان تاکستان

جراحی عمومی

1 نفر

بیمارستان تاکستان

ENT

1نفر

بیمارستان تاکستان

پاتولوژی

1 نفر

بیمارستان تاکستان

رادیولوژی

2نفر

بیمارستان تاکستان 1 نفر-بیمارستان رازی قزوین 1 نفر

داخلی

1نفر

مراکز درمانگاهی

علوم آّزمایشگاهی

3نفر

مراکز درمانگاهی

 

 

روتیتر