سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 مرداد 1394

دبیر اجرایی جشنواره چهره های ماندگار پزشکی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی با توجه به نزدیکی روز پزشک در اول شهریورماه همزمان با زاد روز حکیم بوعلی سینا رییس کل سازمان نظام پزشکی دکتر سعید ساعی معاون رفاهی اجتماعی این سازمان را به عنوان دبیر اجرایی جشنواره چهره های ماندگار پزشکی منصوب کرد.در حکم صادره خطاب به دکتر ساعی آمده است:نظر به لزوم برگزاری با شکوه روز پزشک بدینوسیله جنابعالی به عنوان دبیر اجرایی جشنواره چهره های ماندگار پزشکی منصوب می شوید.امید است با همکاری کلیه واحدها و حداکثر استفاده از امکانات سازمان در هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم موفق باشید.

روتیتر