سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 04 آذر 1393

تهیه عکس و فیلم از بیمار منوط به مجور کتبی است

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر حسام الدین ریاحی با اشاره به اینکه طبق اصل اول اخلاق پزشکی گرفتن عکس و فیلم از بیماران در بیمارستان با اهداف آموزشی و پ‍ژوهشی نیازمند اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است به ایسنا گفت: خود بیمار در صورت هوشیاری کامل و یا قیم قانونی وی در صورت عدم هوشیاری بیمار، باید اطلاع داشته باشند که عکس یا فیلمی که از بیمار آنان گرفته می شود در چه زمینه ای به کار می رود. به عنوان مثال عکس یا فیلم از بیماران ممکن است برای آموزش دانشجویان پزشکی و انتشار کتب آموزشی یا ارایه در همایش‌های علمی گرفته شود بنابراین پزشک مسئول بیمار در این موارد با شفاف سازی کامل موضوع، اجازه بیمار یا قیم قانونی او را اخذ می کند و سپس تصویر تهیه می شود.

ریاحی با تاکید بر اینکه حضور عکاسان و خبرنگاران رسانه‌ها با هدف انتشار اخبار از افراد مشهور در بیمارستان علاوه بر لزوم داشتن مجوز از مسئولان بیمارستان باید با رعایت ملاحظات اخلاق پزشکی باشد گفت: این موضوع در کتب آموزشی و راهنماهای حرفه روزنامه نگاری مورد تاکید قرار گرفته است.

این عضو گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان به تصویربرداری از هنرمند بستری ( مرتضی پاشایی) در بیمارستان که بدون اجازه وی رخ داده است اشاره کرد و افزود: این امر مصداق بی اعتنایی به اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه ای است که سبب تاسف هر دو قشر شد و هم اهالی رسانه و هم پزشکان نسبت به این رفتار نادرست که هیچ توجیه حرفه ای ندارد، معترض هستند.

انتهای خبر/

روتیتر