سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 اسفند 1392

در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به شهرستان‌ها:

رئیس کل سازمان نظام پزشکی از رؤسای نظام پزشکی شهرستان‌ها خواست تا با برنامه‌ریزی و همکاری با سایر ارگان‌ها خصوصاً در شهرهایی که تردد مسافران نوروزی در آن‌ها زیاد است، به گونه‌ای عمل نمایند تا دسترسی هموطنان به خدمات پزشکی ضروری به آسانی میسر باشد.


در نامه‌ی دکتر علیرضا زالی به رؤسای نظام پزشکی شهرستان‌ها چنین آمده است:

ضمن تبریک فرارسیدن سال نو، مقتضی است با استفاده از ظرفیت‌های محلی و جلب همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط و با همکاری جامعه پزشکی شهرستان ترتیبی اتخاذ شود تا در ایام تعطیلات نوروز اختلالی در دسترسی هموطنان به خدمات پزشکی ضروری ایجاد نشود. بدیهی است این موضوع در مناطقی که با بار مسافران نوروزی مواجهند، نیاز به تمهیدات ویژه‌تری خواهد داشت.

روتیتر