سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 06 اردیبهشت 1394

تضعیف جایگاه و قداست پزشکی به نفع کشور نیست

دکترعلی نوبخت حقیقی دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پرشکی با بیان اینکه دو موضوع مهم در دستور کار اولین نشست هیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران در سال جدید قرار گرفته است ؛اظهارداشت : در این نشست تحلیل جامعی انجام شد در خصوص مطالبی که از طریق صدا و سیما نسبت به جامعه پزشکی در قالب طنز و نمایشنامه مطرح می شود .

وی در خصوص موضوع دیگری که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت ؛افزود : اسفند ماه جلسه ای با ریاست کل سازمان و معاونین داشتیم که قرار شد حرفه بتواند نسبت به سالم سازی محیط خود اقداماتی انجام دهد زیرا برای تفکیک سره از ناسره خود حرفه بهترین قاضی برای این کار است و اشراف به موضوعات دارد.

وی با تاکید بر اینکه از دیدگاه اقتصادی نیزاجحافی در حق مردم و جامعه پزشکی نخواهد شد ؛ادامه داد: طبق رایزنی های انجام شده ،مقرر شد تا سازمان نظام پزشکی قسمتی از اختیارات خود را به مجمع انجمن ها تفویض کند که همان تشکیل کمیته حقوق و اخلاق حرفه ای در انجمنهای  علمی و بیمارستان های خصوصی است.

نوبخت در خصوص نحوه کار این کمیته ها اذعان داشت : کمیته ها باید افرادی راکه کارشان منطبق بر موازین اخلاقی و حرفه ای نیست شناسایی و احضار کنند و در ابتدا تذکر داده شود و اگر موثر واقع نشد کمیته مدعی شده و به سازمان نظام پزشکی موارد مد نظر را ارجاع دهد .

دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران  با بیان اینکه به قضاوت مردم احترام می گذاریم ؛خاطرنشان کرد : در بسیاری از شکایات نسبت به پزشکان ؛مردم آگاهی لازم را ندارند، لذا کمیته اشراف لازم را دارد که کجا اجحاف علمی و اقتصادی به بیمار شده و کجا اجحاف اقتصادی و توهین اجتماعی نسبت به اطبا صورت گرفته بنا بر این بهتر است سالم سازی از درون خود حرفه آغاز شود .

وی تصریح کرد :تشکیل این کمیته ها در انجمن های علمی تخصصی و بیمارستان های خصوصی از یکسری شکایات واهی جلوگیری می کند زیرا بسیاری از شکایات مبنای علمی و حقوقی ندارند واین تفاهم بین سازمان نظام پزشکی و مجمع انجمن ها صورت گرفته که به تمامی انجمن ها و بیمارستان های خصوصی تفویض کنیم نسبت به تشکیل کمیته های حقوق و اخلاق حرفه ای اقدام کنند تا از این طریق بر کار حرفه نظارت داشته باشیم.

 

انتهای خبر / ر

روتیتر