سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 28 شهریور 1396

معاون آموزش و پژوهش نظام پزشکی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی مراسم معارفه معاون آموزشی- پژوهشی نظام پزشکی با حضور دکتر فاضل رییس کل, دکتر گل علیزاده معاون پشتیبانی,دکتر فتاحی معاون انتظامی, دکتر جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی , دکتر بدخش و دکتر سلیمی  برگزار شد.

در این مراسم که دوشنبه در دفتر رییس کل سازمان برگزار شد از زحمات دکتر بدخش در مدت تصدی معاونت آموزش تقدیر و طی حکمی دکتر سلیمی به معاونت آموزشی و پژوهشی نظام پزشکی منصوب شد.

دکترسلیمی رییس انجمن بیهوشی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و همچنین عضو  هیات مدیره نظام پزشکی تهران در این دوره انتخابات است.

روتیتر