سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 اسفند 1396

تسهیل شرایط دریافت مجوز اشتغال در شهر دوم


در این جلسه ابتدا گزارشی از وضعیت مالیاتی اعضا ارایه شد و ریاست کل سازمان جناب آقای دکتر ایرج فاضل در خصوص تماس با مقامات ذیربط در سازمان امور مالیاتی و ادارات وابسته به آن ابراز آمادگی نمودند.

سپس در خصوص تشریفات مربوط به اخذ مجوز اشتغال پزشکان برای شهرستان دوم بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به اتفاق آرا تصویب شد که در صورت تکمیل بودن مدارک و اعلام نیاز مقصد و موافقت دانشگاه مربوطه، تشریفات جاری در نظام پزشکی کاهش یافته و نسبت به صدور مجوز در حداقل زمان ممکن اقدام گردد. در این خصوص لزوم طرح درخواست در کمیسیون تبصره 7 مورد بررسی قرار گرفته و ادامه مذاکرات به جلسه بعد موکول شد.

همچنین مقرر شد ساز و کار لازم جهت دسترسی اعضای سازمان به نشانی پست الکترونیک اختصاصی که نشانگر عضویت آنان در سازمان بوده و در مراودات بویژه بین المللی واجد ارزش و اعتبار بالاتری نسبت به نشانی های جاری و مرسوم نظیر یاهو و جی میل باشد، فراهم آید.

ضمنا پیشنهاد شد جهت تکریم اعضای پیشکسوت سازمان، همگام با نهاد های بین المللی تمهیداتی اندیشیده شود. دراین خصوص مقرر شد مراتب توسط معاونت محترم نظارت سازمان پیگیری و در جلسه آتی به سمع و نظر اعضا رسانده شود.

روتیتر