سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 04 شهریور 1394

عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور روز پزشک و داروساز را تبریک گفت

مادام که تلخی زندگی دیگران را شیرین میکنی بدان که زندگی می کنی روز پزشک زاد روز حکیم ابن سینا و روز داروساز زادروز حکیم محمدزکریا رازی  را به کلیه سفید پوشان التیام بخش آلام دردمندان تبریک عرض نموده و برای کلیه همکاران صدیق و ساعی خود سعادت و سلامتی توام با عزت و سربلندی را از خداوند منان مسئلت دارم.

 

 

با تقدیم احترامات شایسته

دکتر سهرابی

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران

عضو شواریعالی نظام پزشکی کل کشور

 

روتیتر