سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 08 اسفند 1397

دیدارنایب رییس شورایعالی با رییس دانشگاه بوشهر جهت پی گیری حادثه «دیر»

نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی، ضمن پیگیری حادثه ضرب وشتم یکی از پزشکان منطقه  «دیر» در استان بوشهر، گفت: جامعه پزشکی باید از حمایتهای قانونی برخوردار باشد تا بتواند در دور افتاده ترین نقاط کشور، به مردم خدمت کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر عزت الله گل علیزاده، که برای پیگیری پرونده پزشک مضر و به بوشهر رفته بود، با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دیدار و گفتگو کرد.

وی همچنین با روسای نظام پزشکی شهرهای بوشهر و کنگان، جلساتی پیرامون حادثه مضروب شدن پزشک همکار در منطقه دیر داشت.

گل علیزاده در این دیدارها و جلسات، بر پیگیری پرونده این حادثه تا حصول نتیجه لازم تاکید کرد و گفت:  تعرض به مامور در حال انجام وظیفه و خدمت به مردم، مجازات دارد.

نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی، اظهار داشت: از مسئولان قضائی استان میخواهیم این پرونده را با حساسیت ویژه ای دنبال کنند.

نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی تاکید کرد؛

پیگیری پرونده پزشک مضروب تا حصول نتیجه لازم ادامه خواهد داشت.

روتیتر