سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 08 آبان 1394

هاشمی: شخصاً با رئیس‌جمهور درباره بیمه‌ها مذاکره کردم

در هفته‌های اخیر اظهار نظرها و در ادامه نامه‌نگاری‌های متعددی که گاهاً برخی مواقع با زبان تهدید نیز همراه بود بین دو وزارتخانه رفاه و بهداشت درباره تجمیع بیمه‌ها رد و بدل شد.

در این راستا حتی مناظره گفت‌وگومحوری نیز از سیما و از برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری برگزار شد که متأسفانه از طرف وزارت رفاه و بیمه‌ها کسی حاضر به شرکت و پاسخگویی نشد؛ در نهایت مسئولان وزارت بهداشت و مجلسیان نیز تأکید بر اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها داشتند به‌طوری که حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که عدم اجرای تجمیع بیمه‌ها باعث شکست طرح تحول سلامت و در نهایت ایجاد بحران می‌شود بنابراین رئیس جمهور باید شخصاً در این باره ورود کند.

در این رابطه سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت نیز درباره اتفاقات یکی، دو هفته اخیر درباره تجمیع بیمه‌ها و اظهار نظرهای مختلفی که با واکنش و عدم‌همراهی وزارت رفاه مواجه شده است به تسنیم گفت: بنده شخصاً به آقای روحانی مطالبی را درباره بیمه‌ها عرض کردم و با وی صحبت‌هایی داشتم و امیدوارم رئیس جمهور درباره تجمیع بیمه‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: همچنین درباره مطالبات بیمه‌ها، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز به شخص رئیس‌جمهور نامه‌هایی را نوشته‌اند.

روتیتر