سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 09 آذر 1398

مکاتبه رئیس مجمع عمومی با ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رابطه با شرکت یکی از کارشناسان زبده مرکز پژوهش های مجلس در جلسه کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی

نامه را از اینجا دانلود نمایید.

رسید دریافت نامه را از اینجا دانلود نمایید.