سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 07 آذر 1398

مکاتبه هیات رئیسه مجمع عمومی با رئیس کل محترم سازمان در اجرای مصوبات نشست هم اندیشی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

نامه را از اینجا دانلود نمایید.

نامه را از اینجا دانلود نمایید.

نامه را از اینجا دانلود نمایید.