سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 07 آذر 1398

دعوتنامه اولین نشست هم اندیشی در رابطه با سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران مورخ 12 آبان 1398

نامه را از اینجا دانلود نمایید.