سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 07 آذر 1398

صورتجلسه هیات رئیسه مجمع عمومی در ارومیه و ارسال آن برای رئیس کل محترم سازمان

صورتجلسه را از اینجا دانلود نمایید.

نامه را از اینجا دانلود نمایید.