سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 07 آذر 1398

مکاتبه هیات رئیسه مجمع عمومی خطاب به اعضای مجمع عمومی در رابطه با طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و درخواست از اعضای مجمع برای صحبت با نمایندگان شهرهایشان

نامه را از اینجا دانلود نمایید.