شنبه 03 اسفند 1398
  

نهمین كنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون ، مواد و تجهیزات پزشکی

برگزاری نهمین كنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون ، مواد و تجهیزات پزشکی را در تاريخ 24 الي 25 دی ماه 1398 به همراه جشنواره انتخاب آثار و تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت و کارگاههای تخصصی در مرکز همایشهای بین المللی رازی