بیانیه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های خدمات پزشکی

بیانیه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های خدمات پزشکی

بیانیه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های خدمات پزشکی

هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی طی بیانیه ای تعهد خالصانه و صادقانه جامعه پزشکی را در خدمت به مردم شریف ایران اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این بیانیه به شرج زیر است :

 

جامعه پزشکی خدوم و زحمتکش کشورمان سال 1396 را با انگیزه ارائه خدمات هرچه کاملتر و با کیفیت تر به همه اقشار مردم شریف ایران ، و نیز با نگرانی عمیق از تصمیمات درباره تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی آغاز کرده اند . در شرایط حساسی که در تمام سطوح و در میان همه مردم ، عواملی هر روز با پخش اخباری تهدید به کاهش تعرفه های  سال پیش  و یا عدم انطباق آنها با سیر پیش رونده افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده خدمات پزشکی ، یعنی سعی در دلسرد کردن حرف گوناگون جامعه پزشکی و رویگردانی ایشان از حضور فعال در تعیین سرنوشت کشور دارند.

جامعه پزشکی ایران بار دیگر بر تعهد خویش دال بر خدمت خالصانه و صادقانه به مردم شریف ایران تاکید داشته و اعلام می نماید :

  • 1-اجرای کامل و بدون کم و کاست قانون بخصوص تعیین قیمت تمام شده در بخش دولتی و خصوصی ؛
  • 2-پوشش فراگیر بیمه ای در خدمات بخش خصوصی جهت کاهش پرداخت از جیب مردم ؛
  • 3-مخالفت قاطع با هر گونه اقدام در خصوص تقلیل تعرفه های موجود بدون در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی و نظر صاحبان فرآیند ؛
  • 4-توجه و پیاده سازی بخش ارزیابی و مراقبت (M&E) شامل ویزیت ها و مشاوره ها در کتاب ارزش نسبی خدمات ؛
  • 5-پیگیری مجدانه جهت پرداخت مطالبات معوق جامعه پزشکی ؛
  • 6-مبنا قراردادن بدون کم و کاست کتاب تعرفه های ارزش نسبی خدمات سال 2017 ، بر پایه ترجمه و انتشار هرچه سریعتر آن

توسط سازمان نظام پزشکی.

هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان

۱۳۹۶/۰۷/۰۲