لیست مراکز درمانی فعال شهرستان رباط کریم در نوروز

لیست مراکز درمانی فعال شهرستان رباط کریم در نوروز

لیست مراکز درمانی فعال شهرستان رباط کریم در نوروز

رییس سازمان نظام پزشکی شهرستان رباط کریم لیست مراکز و موسسات فعال در سطح شهرستان رباط کریم را در ایام نوروز اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان  نظام پزشکی لیست مراکز و موسسات فعال شهرستان رباط کریم طبق اعلام دکتر مهرداد شیروانی رییس نظام پزشکی این شهرستان به شرح زیر است:

1- درمانگاه مرکزی رباط کریم

2-درمانگاه مهر آفرین

3-درمانگاه حکیمان (نصیر شهر)

3-درمانگاه مهر پرند

4-ساختمان پزشکان سلام

6-ساختمان پزشکان صابر(شهر جدید پرند)

۱۳۹۵/۱۲/۲۴