اعلام آمادگی جامعه پزشکی جهت ارائه خدمات درمانی به مناطق آسیب دیده

اعلام آمادگی جامعه پزشکی جهت ارائه خدمات درمانی به مناطق آسیب دیده

اعلام آمادگی جامعه پزشکی جهت ارائه خدمات درمانی به مناطق آسیب دیده

هیات رئیسه مجمع عمومی و هیات رئیسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور آمادگی جامعه پزشکی را به منظور ارائه خدمات درمانی داوطلبانه به مردم مناطق آسیب دیده اعلام نمود.
 
☑️ به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی هیات رئیسه مجمع عمومی و هیات رئیسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور آمادگی جامعه پزشکی را به منظور ارائه خدمات درمانی داوطلبانه به مردم مناطق آسیب دیده اعلام نمود.
 ☑️ متن نامه به شرح ذیل است 👇:

❇️ریاست جمهوری محترم
سلام علیکم
     احتراماً ضمن عرض تسلیت اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به مردم شریف ایران به مناسبت فاجعه طبیعی زلزله غرب کشور و تلفات سنگین انسانی وارده به هموطنان عزیز در استانهای متعددی از میهن عزیزمان ، بدینوسیله هیات رئیسه مجمع عمومی و شورای عالی سازمان نظام پزشکی آمادگی جامعه پزشکی را جهت ارائه خدمات درمانی داوطلبانه به مردم عزیز مناطق آسیب دیده اعلام میدارد .

هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
و
هیات رئیسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی

۱۳۹۶/۰۸/۲۳