سیاست سازمان نظام پزشکی کمک به کارایی نظام سلامت است

سیاست سازمان نظام پزشکی کمک به کارایی نظام سلامت است

سیاست سازمان نظام پزشکی کمک به کارایی نظام سلامت است

رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی کشور گفت : سیاست سازمان نظام پزشکی در دور جدید فعالیت خود ، ارتقاء و تثبیت عزت و احترام جامعه پزشکی در کنار کمک به کارایی نظام سلامت کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار نظام پزشکی دکتر منصور جعفری نمین در حاشیه مراسم تکریم دکتر زالی رئیس سابق و معارفه دکتر فاضل رئیس جدید سازمان نظام پزشکی کشور بیان کرد : سخنان وحدت بخش دكتر فاضل و مديران ارشد نظام سلامت در مراسم معارفه رئيس جديد سازمان نظام پزشكي، نويد روزهاي خوش براي آينده كشور است.

وی افزود: سياست سازمان در دور جديد فعاليت، ارتقاء ؛ تثبيت عزت و احترام جامعه پزشكي در كنار كمك به كارائي نظام سلامت كشور خواهد بود و بر همين اساس مجمع عمومي نظام پزشكي با تمام توان از منتخب خود دكتر ايرج فاضل و نيز شوراي عالي در نيل به اين هدف حمايت خواهد كرد.
وی توجه ريشه اي به مشكلات پزشكان عمومي و اصلاح وضعيت بيمه ها را از اولويت هاي برنامه هاي آتي  سازمان نظام پزشکی  بر شمرد و از آمادگي بدنه كارشناسي مجمع جهت حضور فعال و مؤثر در اين عرصه خبر داد.

۱۳۹۶/۰۶/۱۵