درخواست هیات رئیسه مجمع عمومی برای عضویت در کمیسیون های کارشناسی

درخواست هیات رئیسه مجمع عمومی برای عضویت  در کمیسیون های کارشناسی

درخواست هیات رئیسه مجمع عمومی برای عضویت در کمیسیون های کارشناسی

هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی خواستار شد تا در صورتی که دارای سابقه تحقیق ، مقاله و سخنرانی در سمینارهای علمی هستند جهت عضویت و فعالیت در کمیسیون های کارشناسی مربوطه با دبیرخانه مجمع عمومی مکاتبه کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این درخواست به شرج ذیل است :

عضو محترم مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

سلام علیکم
    احتراماً ، بدینوسیله خواهشمند است درصورتیکه در موارد زیر دارای سابقه تحقیق ، مقاله و سخنرانی در سمینارهای علمی هستید ، و تمایل دارید در کمیسیون های کارشناسی مربوطه فعالیت داشته باشید ، لطفاً با ذکر خلاصه سابقه مربوطه ، تا حداکثر روز پنجشنبه مورخ 20/7/96 با دبیرخانه مجمع عمومی مکاتبه و تمایل خود را جهت عضویت در کمیسیون خاص اعلام بفرمائید :
کمیسیون های
1-    امور آموزشی و پژوهشی                                                2- امور انتظامی
3-    امور رفاهی و اجتماعی و اشتغال                                             4- امور برنامه و بودجه
5-    تعرفه و بیمه                                                                   6-مالیات و عوارض
7-    طرح ها و لوایح و آئین نامه ها                                    8- نظارت و ارزشیابی
9-    اخلاق پزشکی                                                                10- پزشک خانواده
11-تشکیل کارگروه بررسی امور دستیاران                 12- تعیین حدود صلاحیت حرفه ای
13- دارو و تجهیزات پزشکی                         14- طب سنتی و مکمل


هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

تلفن دبیرخانه مجمع عمومی : 84138555

۱۳۹۶/۰۷/۰۲