برگزاری اولین جلسه شورای عالی نظام پزشکی

برگزاری اولین جلسه شورای عالی نظام پزشکی

برگزاری اولین جلسه شورای عالی نظام پزشکی

اولین جلسه شورای عالی نظام پزشکی شنبه اول مهرماه با حضور مقامات ارشد حوزه سلامت برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی اولین جلسه شورای عالی نظام پزشکی روز شنبه اول مهرماه با حضور اعضای جدید و مقامات ارشد حوزه سلامت, نمایندگان مجلس شورای اسلامی, اعضای هیات نظارت بر انتخابات, معاونین وزارت بهداشت و رفاه و هیات رییسه مجمع عمومی نظام پزشکی در محل این سازمان برگزار می شود

پس از برگزاری مراسم افتتاحیه اولین جلسه شورای عالی جهت تعیین رییس, نواب رییس و دبیر از بین نامزدها رای گیری خواهد شد.

اعضای انتخابی شورای عالی به ترتیب آرا به شرح زیر است:

پزشکان

دکتر ظفرقندی- معین- گل علیزاده- اسپید- قشلاقی- نوربخش- وفایی-فرقان- عزیزی-مصلحی- بیرجندی- جوادی- برزیگر

دندانپزشکان

عباسیان- خادمی- افشین پور

داروسازان

سهرابی- فاضل- آرزومند

پروانه دار

آذرکیش- ملایی

علوم آزمایشگاهی

سیدمهدی- امینی فرد

مامایی

سعادت- خداکرمی

۱۳۹۶/۰۶/۳۱